Jun 10

Az MNB bemutatta első vitairatát a közgazdaságtan reformjáról

2022. május 7-én, a Nagy könyvünnep és kortárs művészeti fesztivál nyitóünnepségének keretében mutatták be a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Új fenntartható közgazdaságtan című kötetét. A kiadvány arra hívja fel a figyelmet, hogy a fenntartható gazdasághoz új közgazdaságtani alapokra van szükség, hiszen a 20. század megoldásai nem alkalmazhatóak 21. századi kihívásokra.

Az MNB számára jelentős mérföldkövet képvisel a kötet, mint a jegybank első, globális vitairata. A kiadvány Matolcsy György jegybankelnök új, fenntartható közgazdaságtani téziseire épített legfontosabb üzenete, hogy az élet minden területén fenntarthatósági fordulatra van szükség. Ebből adódik, hogy az új megközelítésnek mindenképpen holisztikus szemléletben, természettudományokkal és társadalomtudományokkal együttműködve kell létrejönnie. A vitairatot az MNB elnöke mellett további 42 jegybanki szakértő és közgazdász jegyzi. A jegybank célja a vitairat formátummal, hogy minél szélesebb közönséget vonjon be az új fenntarthatósági közgazdaságtani irányokról való párbeszédbe, ennek érdekében a legkomolyabb témák feldolgozását is beszédes illusztrációk, ábrák és mémek kísérik. A diskurzus és a vitára ösztönzés támogatása fontos célja az MNB-nek, ezért a vitairat weboldaláról minden fejezet, adattábla elérhető, letölthető, és - ami a legfontosabb kommentelhető. A hozzászólásokkal is kibővített végleges verziót ősszel publikálja az MNB, amely magyar mellett angol és kínai nyelven is elérhető lesz.

Újfajta gondolkodásra van szükség

Ahogy arra a könyvbemutatót megnyitó beszédében és előadásában Matolcsy György is felhívta a figyelmet, korunk gazdaságának mozgatórugója már régóta nem pusztán a tőke, hanem az emberi tehetség és tudás. Az új, fenntarthatóságra épülő közgazdasági alapvetések és elméletek kidolgozása, új növekedési irányok kijelölése, ezek pedig jelen korunk közgazdászai és gondolkodói elé állítanak megoldandó kihívást. Virág Barnabás a könyv aktualitásával kapcsolatban ismertette, hogy pontosan 50 évvel ezelőtt jelent meg a Római Klub A növekedés határai című kiadványa, azóta pedig a fogyasztói társadalom okozta környezeti terhelés egyre csak nőtt. A vitairat egyik alapfelvetéseként is megjelenik, hogy civilizációnk jelen formájában elérte határait, és a további növekedés csakis teljeskörű fenntarthatósági fordulattal érhető el. Kandrács Csaba úgy vélekedett a műről, mint egy bátor lépésről, mivel azt mutatja, hogy a jegybank olyan irányba is mer gondolkodni, kérdéseket feltenni és témákat kinyitni a szélesebb közönség felé, amelyek még járatlan utakat rejtenek maguk mögött. Patai Mihály pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a közgazdaság történelmében megfigyelhető fősodrok között most ismét egy új irányzat szükségességéhez érkeztünk el.

Pozitív ösztönzés a kulcs

A könyv 24 fejezete a közgazdaságtan szemléleti és módszertani megújulásáról szól. Egyes szerzők az értékrendek és a kultúra fontosságával kapcsolatos gondolatokkal járultak hozzá a műhöz, vagy a holisztikus gondolkodás szükségességét hangsúlyozzák, és fontosnak tartják, hogy közgazdászként más tudományokat is ismerni kell. Más szerint a neoklasszikus közgazdaságtan legnagyobb hiányossága az, hogy értéksemleges, miközben minden pénzhez kapcsolódó gazdasági és politikai döntés etikai kérdéseket és szempontokat vet fel. Olyan közgazdász is leírja véleményét a kiadványban, aki szerint a magyar modell egyik alapköve a munkahelyteremtés, melyre az adórendszer is épül és a növekvő hozadék elve eddig is sikeresen működött, valamint a fenntarthatóság felé vezette a magyar gazdaságot. Azonban globális szinten szükségét látja olyan pozitív ösztönzőknek, amelyek a jóra terelik mind a szervezeteket, mind az embereket. Ha így teszünk, és az állami szervek is hasonlóan támogató tevékenységet folytatnak, a társadalom az apró kezdeményezésekből kiindulva egészként is magasabb szintre tud emelkedni.

Az új közgazdaságtan fejlesztése

A vitairat nem ér véget a jelenlegi utolsó bekezdéssel, hanem egy kapuként funkcionál az új, fenntartható közgazdaság platformja felé, amely mögött egy honlap áll, ahova a könyvben elhelyezett QR kódok is átvezetnek. Ezen az oldalon a kötet összes fejezete megtalálható további szakirodalommal, ábrákkal és illusztrációkkal gazdagítva. A könyv bizonyos feltevései nem kijelentések, hanem kérdések formájában jelennek meg, és az MNB mindenkit bátorít arra, hogy éljen a visszajelzés lehetőségével annak érdekében, hogy további új gondolatok formálódjanak, amelyek alapján tovább lehet haladni a fenntartható közgazdaságtan irányába.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

A legfrissebb gazdasági hírek, minden nap.