Keresztárfolyamok
CHF/HUF 415.5239 0,30%
EUR/HUF 395.0892 -0,20%
EUR/USD 1.07127 -0,20%
USD/HUF 368.8045 0,00%
USD/JPY 158.0865 0,20%
Napi aktív részvények
Nyertesek
EPROLIUSIA 1570 8,30%
KULCSSOFT 2160 1,90%
SPLUS 11.6 0,90%
AUTOWALLIS 149 1,40%
GSPARK 9.1 1,10%
Vesztesek
DMKER 31 -6,60%
PENSUM 2300 -5,00%
ENEFI 216 -4,40%
MEGAKRAN 4.12 -4,20%
AMIXA 430 -1,80%
Legforgalmasabbak
OTP 17460 0,20%
RICHTER 9325 0,10%
MOL 2824 0,50%
OPUS 425 -0,70%
MTELEKOM 1022 -0,60%

Adatvédelem

A MyClient Tanácsadó Kft. adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozata

Az eco.hu-nak, illetve annak kiadójának, a MyClient Tanácsadó Kft.-nek az adatvédelmi és
adatkezelési szabályzata 2018. május 25-től a GDPR irányelveink és követelményeinek megfelelően
módosult. Partnereink és látogatóink személyes adatainak a védelme kiemelten fontos számunkra,
melyeket a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatkezelési meghatározása
szerint kezeljük és tároljuk.
Ennek okán módosítottuk a weboldal feliratkozási lehetőségeit, valamint eltávolítjuk a hírleveleinkre
feliratkozók teljes adatbázisát. Természetesen tudomásul vesszük az ezzel okozott kellemetlenséget,
ugyanakkor kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a hatályos jogszabályok szerint járjunk el minden
esetben, weboldalunk jelenleg használt megoldásai pedig nem tették lehetővé, hogy a továbbiakban
is fenntartsuk a hírlevél-feliratkozási lehetőségeket.

Adatvédelmi tájékoztató az Eco.hu weboldallal kapcsolatban

A weboldal látogatásával Ön tudomásul veszi, hogy információink igénybevételekor aláveti magát a
személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi és egyéb
vonatkozó szabályozásnak, és egyben fenntartás nélkül elfogadja a nyilatkozatokban rögzített
feltételeket. A honlap böngészése során Ön egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás
részben automatikusan, részben a honlapon elhelyezett űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével,
hírlevél megrendelése útján történik. Az Ön által önkéntesen megadott személyes adatokat a
MyClient Tanácsadó Kft. (Székhely: 1026, Budapest, Házmán utca 11., cégjegyzékszám: Cg.
01-09-933516), mint adatkezelő és adatfeldolgozó kezeli.
A személyes adatokat harmadik személy számára – a jogszabályok által előírt kötelező esetek
kivételével, ill. az érintett hozzájárulása nélkül – semmilyen körülmények között nem továbbítjuk. Az
Adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával Ön tudomásul veszi a jelen tájékoztatóban foglaltakat, és
egyben hozzájárul az Ön által megadott személyes adatok jelen tájékoztatóban leírtak szerinti
kezeléséhez. Az Ön által megadott személyes adatait hozzájárulása megadásától a hozzájárulás
visszavonásáig illetve azon időtartamig kezeljük, amíg az megfelel a jogszabályi előírásoknak.
Személyes adatai kezeléséről Önnek bármikor joga van tájékoztatást kérni, kérheti azok javítását,
illetve indoklás nélküli törlését. Amennyiben mégis vissza szeretné vonni az adatkezelési
nyilatkozatát, azt az eco.hu oldalon feltüntetett elérhetőségeken megteheti. Az adatkezelési
tevékenységre vonatkozóan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által
kibocsátott adatvédelmi azonosító szám: NAIH113620/2017.
Bár e webhely összeállításakor kellő gondossággal jártunk el, nem vállalunk felelősséget azokért a
cselekményekért, amelyeket bármely belföldi vagy külföldi jogi, vagy természetes személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet akár közvetlenül, akár közvetve a webhelyen lévő vagy a
webhelyen keresztül elért adatok, információk alapján követ el, függetlenül attól, hogy mi közöljük
vagy mások közlik-e ezeket az adatokat, információkat. A webhelyen lévő nyilatkozataink,
kijelentéseink nem minősülnek kötelezettségvállalásnak. Ön egyetért azzal, hogy a webhelyről vagy a
webhelyen keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint
és kizárólag saját kockázatára történik. A webhely az Ön által megadott adatok mellett automatikus
adatgyűjtő eszközökkel (cookie-kal) adatokat gyűjthet. A „cookie” egy kis adatfájl, amelyet a webhely
küld a felhasználó számítógépének merevlemezére. A weboldal akkor küld cookie-kat, ha
meglátogatja a webhelyünket vagy a hirdetésünket tartalmazó webhelyeket, információt kér vagy
szab testre, illetve ha regisztrál bizonyos szolgáltatásokra. A weboldal arra használja a kereső- és
Flash cookie-kat, hogy például megtudjuk, hogy Ön járt-e már valaha az oldalunkon illetve segít azonosítani azokat a funkciókat/szolgáltatásokat, amik Önt a leginkább érdekelhetik. A kereső és a
Flash cookie-k növelik az online élményt az által, hogy megőrzik az Ön által preferált információkat,
amíg egy adott oldalon tartózkodik. Sem a kereső, sem a cookie-k nem tudják Önt személy szerint
beazonosítani. Amennyiben elfogadja a cookie-kat a webhelyünkön, akkor hozzáférést biztosíthat a
böngészési szokásaival kapcsolatos információkhoz, amelyeket felhasználhatunk a felhasználói
élmény testre szabására. Az egy munkamenet során érvényes cookie-k csak a böngésző bezárásáig
maradnak a számítógépen. Az állandó cookie-k a törlésükig vagy lejáratukig a számítógépen
maradnak. A legtöbb böngésző alapértelmezés szerint automatikusan elfogadja a cookie-kat, de a
böngésző biztonsági beállításainak módosításával elutasíthatja, illetve szelektálhatja őket.

Jogorvoslati lehetőségek

Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban tiltakozással élhet, mely
tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül
megvizsgáljuk. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt
és adattovábbítást is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illetőleg az
annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett
személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése
érdekében. A fentieken kívül továbbá felhívjuk figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy
személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

A legfrissebb gazdasági hírek, minden nap.